Aktuellt!

Välkommen till den nya sidan för Föräldraföreningen Club Villa r.f. vid Villa skola!

Vi arbetar för ett aktivt och gottsamarbete mellan hemmet och skolan.

Föreningen erhåller sina medel främst från medlemsavgifter och olika aktivitetersom vi ordnat. Club Villa uppbär en frivillig medlemsavgift som är 15 € / familj / läsår. Genom att betala medlemsavgiften hjälper du till att förgylla elevernas vardag! Tack!

De medel vi får går direkt till fömån för eleverna. Vi understöder bl.a materialanskaffningar till skolan och elevernas friluftsdagar.